Vi viser til flere vellykkede samlinger. Vi ønsker gjentakelse for alle seniorer. Denne gangen vil fokuset være å øve på å ringe via bildetolktjenesten.

Velkommen:
Onsdag 27. november 2019 kl. 10.00-14.00

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akerhus v/Tolketjenesten
Adresse: Kabelgata 2, Økern i Oslo

Program
09:00-10:00 Innsjekk
10:00-10:45 Kort info. Om bildetolk.
11:00-11:45 Øvelser/trening
11.45-12.30 Pause
12.30-14.00 Øvelser, spørsmål osv.

NB! Det er viktig at de som ønsker å øve på å ringe fra bildetolk, på forhånd tar med sitt utstyr, mobiltelefon, iPad eller pc.
Vi ringer fra deres eget utstyr. I tillegg må alle planlegge en telefonsamtale de vil ringe, for eksempel til et familiemedlem, lege, frisør el. annet. Undersøk hvilket telefonnummer som skal ringes til.

Vennlig hilsen
Tolketjenesten i Oslo og Akershus, v/Heidi Heiestad, Susanne Wilhelmsen, Sasha Radulovic, Annette W. Hansen, Atle Ørsnes og Lene Hageløkken

Hopp rett ned til innholdet