Sak: Tegnspråkhus

INNKALLING TIL HJELPEFONDETS EKSTRA ORDINÆRE ÅRSMØTE 2019
Torsdag 21. november kl. 18.00 – Oslo Døveforening, Fagerborggt 12.

Sakspapirer blir sendt ut ca 3 uker før.

Dagsorden for årsmøte:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer
3. Godkjenning av dagsorden
4. Forslag til disposisjon av midler
a) Tegnspråkhus
b) Lån til feriehjemmet Skaug

Stemmeretten på årsmøtet betinges av at medlemskontingenten er betalt pr. 31.12.2018.

INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS EKSTRA ORDINÆRE ÅRSMØTE 2019
Torsdag 21. november (starter når Hjelpefondets ekstra ordinære årsmøte er ferdig)

Dagsorden for årsmøte:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av 1. og 2. Møteleder
3. Valg av 2 referenter
4. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
5. Valg av tellekorps på 3 medlemmer
6. Godkjenning av dagsorden
7. Innkomne forslag om Tegnspråkhus

Stemmeretten på årsmøtet betinges av at medlemskontingenten er betalt pr. 31.12.2018.

Velkommen!

Styret

Hopp rett ned til innholdet