Oslo Døveforening oppfordret 10 politiske partier i Oslo om å gjøre valget tilgjengelig på norsk tegnspråk ved å bestille tegnspråktolker hos NAV Tolketjenesten.

De vi vet som hadde bestilt tolker er Venstre, MGD og AP, som ikke fikk. MDG og AP kontaktet meg og var fortvilet. Krf hadde glemt å bestille tolk, så de spurte meg via sms om jeg kunne hjelpe. Det kunne jeg ikke og henviste til NAV tolketjeneste.

Vi i ODF kommer nok til å følge opp saken med de politiske partier som har følt på kroppen hvordan det er å ikke få tolk, som døve ofte opplever. Samt et brev til HOT.


Foto av Karl F. Robertsen 
Rødt parti hadde en tegnspråktolk som er lokalleder for Gamle Oslo (hun til venstre)


Foto av Karl F. Robertsen 
Trine Skei Grande fra Venstre prater med døve barn via en mor som «tolker». Barna hadde heller ikke fått tolk denne dagen.

Foto av Karl Robertsen 
Julia Ølmhem og Sonja M. Holten er svært skuffet at de ikke fikk tolk, da de er aktive politikere i Venstre. Begge er døve og det er ikke lett å kommunisere med hørende som vil vite om Venstre, uten tolk.

4 foto av Megan Matovich-Noddeland

Jeg gikk på valgbod i Karl Johans gate for å snakke med partiene før kommunevalget som holdes 9.september. Men kunne jeg snakke med dem? Nei, for det var ikke tegnspråktolk tilstede. Er dette demokrati?

Hopp rett ned til innholdet