Oslo Døveforening hadde årsmøte torsdag 2.mai med 36 stemmeberettigede medlemmer.

Vi bringer her resultater fra valget av nye styre og andre verv:

På bildet: Bak fra venstre Solveig Uteng, Xing Sheng She, Maria Novikova og Benjamin Nesse. Foran fra venstre: Federico Gianasso og Megan Matovich-Noddeland. Daniela M. Roos var ikke tilstede da bildet ble tatt etter årsmøtet.

Foreningsleder: Megan Matovich-Noddeland
Nestleder: Solveig Uteng (2 år)
Styremedlem: Maria Novikova (1 år)
Styremedlem: Benjamin Nesse (1 år)
Styremedlem: Daniela M. Roos (2 år)
1.varamedlem: Xing Sheng She
2.varamedlem: Federico Gianasso

Bilagsrevisor: Rolf Smenes

Revisor for underavdelingene: Svein Arne Peterson

Lovkomite:
Tone-Britt Handberg
Irene Greftegreff
Svein Arne Peterson

Feriehjemskomite:
Niels Kristensen
Jan Inge Raknerud
Børre Roås
Muharrem Shehu
Rune Tangen
Varamedlemmer:
Eva Roås
Unni Arnesen

Programkomite:
Tone-Britt Handberg
Line Stenseth
Masako Yamada

Representanter til NDF’s landsmøte 31.mai – 2.juni i Stjørdal:
Megan Matovich-Noddeland
Vidar R. Sæle
Trine S. Austbø
Niels Kristensen
Vara: Solveig Uteng
Vara: Lasse Furnes

Valgkomite:
Jostein Dale
Veesin F. Bjørke
Gunnar Maur

Oppdatert: 17.10.19

Hopp rett ned til innholdet