Valgkomiteen ved Svein Arne Peterson, Line Stenseth og Xing Sheng She  fremlegger sin innstilling til Oslo Døveforening’s årsmøte torsdag 2.mai.

Valgkomiteen mangler per i dag et styremedlem og en vara til styret, samt 4.representant til Landsmøtet.

Ta gjerne kontakt med valgkomiteens leder Svein Arne Peterson, sap@start.no.

Forslag fra valgkomiteen er:

Leder: Megan Matovich Noddeland
Styremedlemmer: Maria Novikova (1 år igjen), Solveig Uteng, Daniela Roos
Varamedlem: Xing Sheng She

Bilagsrevisor: Rolf Smenes
Revisor for underavdelingene: Svein Arne Peterson

Lovkomite: Irene Greftgegreff, Tone-Britt Handberg, Svein Arne Peterson

Programkomite: Tone-Britt Handberg, Line Stenseth, Masako Yamada

Repr. Til landsmøte: Megan Matovich Noddeland, Vidar R. Sæle, Niels Kristensen

Feriehjemskomite: Niels Kristensen, Jan Inge Raknerud, Børre Roås, Muharrem Shehu, Rune Tangen
Varamedlemmer: Eva Roås, Unni Arnesen

Oppdatert 1.mai kl 12.00.

Hopp rett ned til innholdet