Vi inviterer Maija Koivisto fra Finland. Hun forteller om sterilisering av døve kvinner i Finland.

En ekteskapslov som ble vedtatt i 1929, forbød ekteskap mellom førspråklige døve personer. Under bestemmelsene i en steriliseringslov
vedtatt seks år senere, ble 7530 kvinner sterilisert fra 1935-70, inkludert døve kvinner. Tegnspråksamfunnet har alltid kjent til denne praksisen, men ingen vet sikkert hvor mange døve kvinner (og menn) ble sterilisert. Tre døve kvinner har delt sin erfaring med sterilisering og abort.

Hun jobber med et PhD-forskningsprosjekt ved Helsingfors universitet om dette emnet. Målet er å finne svar på spørsmålene som tegnspråksamfunn har alltid spurt: hvordan, hvor mange og hvorfor.

Det var vellykket kakekonkurranse i mars 2018. Vi ønsker å ha kakekonkurranse igjen til kaffefesten. De som deltar i konkurransen tar med kaken til kaffefesten.

Tema om kaken skal være: Påsken.

Deltakere til kakekonkurransen får gratis entre (gjelder for ODF-medlem) til kaffefest.

Alle som er med i kaffefesten får stemme 3 ganger for den beste kaken. Man gir poeng for beste (1) utseende av kaken, beste (2) utseende for hvordan kaken ser ut inni og for beste (3) smak. Vinneren får høyest samlet poeng. Det blir gitt premie til vinnerne.

Påmelding for kaffefest eller kakekonkurranse innen 12. mars til frivillig@odf.no

Entrebillett:
Kr 90 for medlem inkl. kaffe, kake og foredrag
Kr 120 for NDF-medlem
Kr 160 for ikke medlem

Betaling ved ankomst (VIPPS, betalingsterminal eller kontant)

Hopp rett ned til innholdet