Oslo Døvehistorielag har flyttet årsmøte fra torsdag 21.mars til tirsdag 12.mars kl 16.30 i møterom i 1.etg i Fagerborggt. 12.

Årsmøtepapirer deles ut på møtet.

Velkommen!

Hopp rett ned til innholdet