Mange med sjeldne diagnoser kan få støtte til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier eller tannlege etter takster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

Egenbetaling

Ettersom støtteordningene ikke dekker alle utgiftene, må du betale en egenbetaling selv. Denne egenbetalingen teller ikke med i opptjeningen til frikort.

Diagnoser som får støtte

​Her finner du en liste over sjeldne diagnoser som får støtte til tannbehandling (Excel).

Den sjeldne medisinske tilstanden må være varig.

A- og B-liste

SMT-listen er delt i en A- og en B-liste.

Personer med en diagnose som står på A-listen, har krav på støtte til nødvendig tannbehandling og forebyggende tiltak uten forbehold.

Personer med en diagnose som er oppført på B-listen, må få tannlegen til å bekrefte at det er diagnosen (eller behandling man får som følge av den) som har ført til økt behov for tannbehandling. Først da kan man søke om støtte til behandlingen.

Spørsmål og mer informasjon, ring: 800 43 573

Har du spørsmål om egenbetalinger eller om din diagnose står på listen over de som får støtte? Ring 800HELSE (800 43 573)

Les mer om tann- og munnhelse ved sjeldne diagnoser hos TAKO-senteret – Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Hopp rett ned til innholdet