OSLO BY FRA MIDDELALDEREN
Ann-Katrin Olsen fra Oslo Ladegård viser et foredrag med bilder. Hun vil fortelle om Oslo som er i stadig utvikling, og i middelalderbyen finner en sporene etter den aller eldste delen av byen. Her vitner ruiner og bygningselementer fremdeles om historiens gang. Med rekonstruksjoner og engasjert formidling gir historikerne fra Oslo ladegård et innblikk i hvordan byen har vokst, og hvordan livet har artet seg for Oslofolk i tidligere tider. Hun retter også blikket mot hvilke hensyn som må tas når nye bygg og infrastruktur skal passes inn.

Hopp rett ned til innholdet