KROPPSPOSITIVISME

Carina Elisabeth Carlsen (Fifi von Tassel) er vernepleier og masterstudent i Empowerment og helsefremmende arbeid. Hun er også kroppsaktivist, feminist og samfunnskritiker, og har de senere årene blitt en viktig stemme i kroppsdebatten.

Kroppspositivisme er et relativt nytt begrep her til lands, og handler om å akseptere sin egen kropp og å ha en god psykisk helse direkte knyttet til eget selvbilde. Det handler i stor grad om å ta eierskap over egen kropp og ikke la andres skam farge deg, men ikke minst handler det om å også akseptere andres kropp og utseende.

I foredraget skal vi snakke om blant annet kroppsbilde, språk og seksualisering, krydret med personlige opplevelser, humor og litt alvor.

Det legges opp til noe refleksjon. www.kroppspositivisme.no

Inngangsbillett:
Kr 40 for medlem og kr 70 for ikke medlem. Husk å ta med medlemskort hvis du er medlem i NDF/ODF.

Hopp rett ned til innholdet