PÅVIRKER DIN HØRSEL DINE YRKESVALG?

Er tegnspråklig arbeidsplass viktig?
Bruker du dine ressurser og styrker på riktig måte i arbeidslivet?
Hva er det som gir deg overskudd i hverdagen, og er du bevisst på det som tapper deg for energi?
Kort introduksjon i karriereveiledning og kartlegging av 24 timers mennesket.

Leif Foss, Hanna Cederstrøm og Iselin Brenden fra Signo Rycon AS kommer.

Hopp rett ned til innholdet