Oslo Døveforening hadde årsmøte onsdag 2.mai med 22 stemmeberettigede medlemmer. Ny foreningsleder ble Matthijs Terpstra som overtok etter Svein Arne Peterson.

Resultatet fra valget viser:
Foreningsleder: Matthijs Terpstra
Nestleder: Skal velges på første styremøte i mai
Styremedlem: Leif Foss (1 år)
Styremedlem: Veesin S. Bjørke (1 år)
Styremedlem: Maria Novikova (2 år)
Styremedlem: Caisanne Lund (2 år)
1.varamedlem: Ann-Kristin Ekerhovd
2.varamedlem: Benjamin Nesse

Bilagsrevisor: Rolf Smenes

Revisor for underavdelingene: Ingrid Hoff Bodin

Lovkomite:
Tone-Britt Handberg
Irene Greftegreff
Svein Arne Peterson

Feriehjemskomite:
Niels Kristensen
Jan Inge Raknerud
Børre Roås
Muharrem Shehu
Rune Tangen

Varamedlemmer:
Eva Roås
Unni Arnesen

Programkomite:
Tone-Britt Handberg
Masako Yamada
Fernando Agudo

Valgkomite:
Svein Arne Peterson
Xing She
Line Stenseth

Hopp rett ned til innholdet