Hjelpefondet har årsmøte onsdag 2.mai kl 17.00. Etter at årsmøtet i Hjelpefondet er ferdig, starter foreningens årsmøte.

Årsberetning og årsregnskap med noter for Hjelpefondet kan lastes ned her:
Hjelpefondets årsmøte onsdag 2.mai 2018

Årsberetning med regnskap for foreningen, feriehjemmet og Felleslegatet har alle medlemmer fått i posten, bladet Seher tidligere i april.
Bladet kan lastes ned her for de som vil ha filen: http://allslekt.org/Blader/DF/SeHer/SEH%202018-1.pdf

Budsjett for foreningen kan lastes ned her: Regnskap 2017_odf_spesfikasjon

Hopp rett ned til innholdet