Norges Døveforbund fyller 100 år 18. mai 2018.
Norges Døveforbund feirer med jubileumsstafett hos døveforeninger rundt i Norge i perioden 23. april –
16. mai 2018.

1. Minnekransing
Vi skal minne 2 personer som har hatt betydning for forbundet.

• Wilhelm H. Schrøder, tidligere forbundsleder i årene 1946 – 1950
Det blir minnekrans på Vestre gravlund kl. 10.30.

• Ragnar Ziener, som representerte Oslo Døveforening da Norske Døves Landsforbund ble stiftet i Trondheim 18.mai 1918.
Det blir minnekrans på Vestre Aker kirkegård kl. 12.00.

Odd-Inge Schröder forteller kort historie om dem

2. Besøk av NDF med program i Fagerborggt 12 fra kl 13.00 – 16.00

• Åpning og litt om 100 årsjubileet
• Foredrag om Norges Døveforbunds historie
• Quiz om Norges Døveforbunds 100 års historie
• Historieutvekslinger fra publikum som kan fortelle egne historier

Salg om jubileumsboka og forfatter er Helge Herland.
Salg av mat.

Transportservice
Bestilling av transportservice for de som trenger det. Ta kontakt med kulturarbeider Niels Kristensen
innen 25.april på sms 402 30 515 / kultur@odf.no.

Alle er velkommen!

Hopp rett ned til innholdet