Fernando Agudo forteller om uro i Venezuela.

Chávez var den første presidenten i postkolonial tid som ikke hadde tilknytning til tradisjonelle politiske og økonomiske maktsirkler. Gjennom hele 1980- og 1990-tallet hadde Venezuela vært preget av stor sosial og politisk uro, særlig knyttet til økende fattigdom og
sosiale ulikheter, og av et politisk system som hadde mistet legitimitet blant store deler av befolkningen.
(Kilde: https://snl.no/Venezuelas_samtidshistorie.)

Hopp rett ned til innholdet