Hjelpefondet og Oslo Døveforening har årsmøte onsdag 2.mai kl 17.00 i Fagerborggata 12.
Sakspapirer med regnskap kommer med bladet Seher i posten like etter påske. Vi minner om lovforslag og innkomne forslag til begge årsmøter har en frist innen 21.mars som sendes til hovedstyret ved svein.arne.peterson@odf.no.

INNKALLING TIL HJELPEFONDETS 11. ÅRSMØTE 2018
Onsdag 2.mai kl. 17.00 – Oslo Døveforening, Fagerborggata 12

Dagsorden for årsmøte:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Lovendringsforslag (leveres til hovedstyret senest 21.mars 2018)
7. Forslag til disposisjon av midler (leveres hovedstyret senest 21.mars 2018)

INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 140. ÅRSMØTE 2018
Torsdag 2.mai (starter når Hjelpefondets årsmøte er ferdig)

Dagsorden for årsmøte:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av 1. og 2. Møteleder
3. Valg av 2 referenter
4. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
5. Valg av tellekorps på 3 medlemmer
6. Godkjenning av dagsorden
7. Årsmelding for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
8. Regnskap for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
9. Lovendringsforslag (leveres hovedstyret senest 21.mars 2018)
10. Innkomne forslag (leveres hovedstyret senest 21.mars 2018)
11. Vedta medlemskontingent for neste år
12. Budsjettforslag for foreningen og feriehjemmet
13. Valg som ledes av valgkomiteen

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2017 har adgang til årsmøtet. Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2017 på årsmøtet.

Velkommen! Styret

Hopp rett ned til innholdet