Den internasjonale kvinnedagen 8 mars markeres som vanlig kl. 18.00 på Youngstorget i Oslo.
Seksuell trakassering, vold og diskriminering av kvinner skapt store overskrifter over hele verden, og man ser et tydelig globalt engasjement for endring. Dette er blant annet et resultat av kampanjer som #metoo. Bli med å marker din støtte for kvinners rettigheter!

Vi håper på et stort, mangfoldig og kraftfullt engasjement for årets mange gode hovedparoler! Inviter med deg venner, bekjente, familie, kolleger og naboer til 8. mars-arrangementet i Oslo.

Hovedparolene i år er:

– #metoo – fra taushet til kvinnekamp!
– Støtt demonstrantene i Iran, ned med det kvinneundertrykkende presteregimet i Iran
– Oppholdstillatelse til alle ofre for menneskehandel
– Kvinner for fred. Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge
– Frihet også for verdens rullende kvinner! La oss delta og bidra på lik linje som alle andre
– Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur!
– Se oss. Hør oss. Gi oss arbeid!
– Det er lov å være stygg – Stopp skjønnhetstyranniet
– Vi er halvparten av historiene
– Frihet til å være seg selv – nei til kjønnsstereotypier
– Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov!
– Byrden over på voldsutøver – bruk omvendt voldsalarm!
– Havarikommisjon for kvinnedrap
– Pornofri barndom – nettpornofilter nå!
– Prostitusjon er slaveri – styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene
– Kvinnekamp er klimakamp / klimakamp er kvinnekamp
– Felleskap mot incest og seksuelle overgrep
– Nei til surrogati. Livmor er ikke en handelsvare
– Barselrevolusjonen: Dette er vårt siste varsel, nå vil vi ha bedre barsel
– Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort og prevensjon!
– 8-timersdagen 1918 – 6-timersdagen 2018!
– Pensjonskamp er kvinnekamp – forsvar offentlig AFP.
– Lønnet arbeid til alle – praksisarbeid er slavearbeid!
– Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå
– Likelønn NÅ! – aktiv politikk for kjønnsbalanse i alle yrker
– Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjoner

Alle paroler som støtter opp om hovedparolene er velkomne. NB! De skal ha andre farger enn hovedparolene (som er røde med hvit skrift).

Vi ses til en kraftfull markering på Youngstorget ♀️

Hanne Enerhaugen fra Oslo Døveforening er der uansett. Ta gjerne kontakt med henne hvis dere har noen spørsmål. Mobilnummer til Hanne: 9765 9745

Dere kan se hvilke felt på kartet med tegnspråktolk. Link på: 8 mars 2017 Oppstilling Youngstorget

Hopp rett ned til innholdet