Ana Stajminger er masterstudent ved NTNU i Gjøvik. Hun skriver for tiden et vitenskapelig artikkel for en kommende konferanse i New York som handler om Teknologi, Kunnskap og Samfunn. I mitt artikkel tar hun for seg viktigheten som teknologien har for hørselshemmede og hvor risikabelt denne teknologien kan være for dem. Med denne korte spørreundersøkelsen ønsker hun å finne ut hvor bevisste mennesker med hørselshemming kan være når de bruker smartphones og andre former for smart-teknologi og om de har blitt lurt når de har handlet på nettet.
Denne spørreundersøkelsen vil også bli kjørt på kroatisk blant døveforeningen i Kroatia. På slutten kommer hun til å sammenligne resultatene og finne ut forskjellene mellom svarene fra begge landene.

Link til spørreundersøkelsen: https://goo.gl/forms/qpO7STAbumVpXp962

Hopp rett ned til innholdet