Oslo Døveforening trekker seg fra som medarrangør av Døves Kulturdager i mai, og flytter en del av program til 16.-17.november 2018 (mini-kulturdager) i forbindelse med foreningens 140 årsjubileum.

Grunnen er at vi får trolig halvparten mindre enn det vi søkte om driftstilskudd og kulturelle tiltak hos Oslo kommune. Det ser ut at vi får kr 450.000 for 2018.

Vi søkte om lønn til kulturarbeider, mini-kulturdager (ODF 140 år), mindre kulturtiltak og Døves Kulturdager. Vurderingen var hvis vi velger å satse på Døves Kulturdager, måtte vi si opp kulturarbeider og avlyse mini-kulturdager i november og andre små kulturtiltak for medlemmer. Vi ser at det er meldt på få deltakere og dermed stor risiko for oss å gjennomføre kulturdagene i mai. Foreningen har derfor valgt å beholde kulturarbeider, mini-kulturdager og andre små kulturtiltak for medlemmer.

Oslo Døveforening gjennomfører sitt 17.mai arrangement som planlagt.

Norges Døveforbund gjennomfører jubileumsdager i mai med endret opplegg. Markeringen på Rådhuset blir som planlagt.

Refusjon av deltakeravgift
De som har betalt deltakeravgift, vil få pengene refundert av oss etter hvert. Hvis de ønsker å få pengene fort som mulig, kan de sende faktura@odf.no og husk å oppgi kontonummer for overføring.

51. Døves kulturdager blir i november
Oslo Døveforening feirer 140 år den 17.november 2018, og vi arrangerer 51. Døves kulturdager 16.-17.november 2018. Mer informasjon kommer i 2018 og planen er å ha fagdag fredag 16.november og lørdag 17.november blir det ulike workshop, amatørteater og 140 årsjubileumsfest med show på kvelden.

Hopp rett ned til innholdet