Den internasjonale kvinnedagen 8. mars markeres som vanlig kl. 18.00 på Youngstorget i Oslo.
Seksuell trakassering, vold og diskriminering av kvinner skapt store overskrifter over hele verden, og man ser et tydelig globalt engasjement for endring.

Bli med å marker din støtte for kvinners rettigheter!

Vi håper på et stort, mangfoldig og kraftfullt engasjement for årets mange gode hovedparoler!

Inviter med deg venner, bekjente, familie, kolleger og naboer til 8. mars-arrangementet i Oslo.

Tegnspråktolker – Se på kartet hvor de står. https://ndfoslo.no/wp-content/uploads/2019/03/8-mars-2019-Oppstilling-Youngstorget.jpg

?Hanne Enerhaugen fra Oslo Døveforening er der uansett. Ta gjerne kontakt med henne hvis dere har noen spørsmål. Mobilnummer til Hanne: 9765 9745

Hovedparolene i år er:

“Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene!”

Appellantene skal blant annet snakke om abortrettigheter, arbeidsliv og seksuell trakassering på skolen. 


*** Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene! ***

* Stopp trakassering av kvinner på jobb – ILO-konvensjon NÅ!

* Vi krever hele faste stillinger!

* Minoritetskvinner: Se oss! Hør oss! Gi oss arbeid!

* Arbeid til alle, sekstimersdag nå!

* Aktiv politikk for flere jenter i byggebransjen!

* Ingen pensjon under 2/3 av lønna!

* Norge må ta ansvar – gi traffickingofre oppholdstillatelse!

* Stans all vold og trakassering av kvinner!

* Stopp voldtekt som våpen mot kvinner i krig og konflikt

* Kvinner krever NATO-baser ut av Norge!

* Klimakamp er kvinnekamp

* Hele lønna – halve makta! Knus patriarkatet!

* Stopp regjeringas angrep på kvinners rettigheter

* Jeg går på skole, ikke kall meg hore – stopp sexismen i skolegården

* Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æresvold

* Forsvarlig fødsel- og barselomsorg i hele landet

* Vi vil ikke føde for Erna!

* Nei til surrogati – en livmor er ikke en handelsvare!

* Kvinnehelse er folkehelse – bort med mannen som norm!

* Opp alle jordens lesber!

* Prostitusjon er vold mot kvinner – Styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene

* Pornofri barndom – Ja til nettpornofilter!

* Ja til NIPT og fosterdiagnostikk

* Lavterskeltilbud og fri rettshjelp i saker om seksuell trakassering!

* Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!

* Stopp voldtektene – døm overgriperne! Samtykkelov nå!

* Byrden over på voldsutøver – bruk omvendt voldsalarm!

Alle paroler som støtter opp om hovedparolene er velkomne. NB! De skal ha andre farger enn hovedparolene (som er røde med hvit skrift).

Vi ses til en kraftfull markering på Youngstorget ♀️

Hopp rett ned til innholdet